Leden 2013

Modely Anne

31. ledna 2013 v 17:01 | Alfaraptor |  Trespasser BETA
Anne - hlavní hrdinka Trespasseru a hráčovo alter-ego, jejímž prostřednictvím lze prozkoumávat podivuhodný ostrov Sorna. Díky novým objevům se můžeme dozvědět opět něco nového o historii a vzniku jejího modelu.

Koncept
V současné době máme k dispozici dva snímky zobrazující celkem tři různé podoby Anne (vzhled Anne na barevném snímku je pravděpodobně shodný s prvním návrhem vyobrazeným na černoblíém snímku). Obecně vzato se jedná o mladou atraktivní ženu ve věku okolo 25 - 30 let s nakrátko ostříhanými vlasy.

Nejstarší (?) model


Původní představa vývojářů byl taková, že hráč uvidí celou postavu Anne snímanou z pohledu třetí osoby. Nedávný objev nám přinesl pohled na jeden z nejstarších modelů, který tuto koncepci ještě mohl splňovat. Všimněte si hlavně druhé kompletně vymodelované ruky, která však byla pohyblivá pouze v rameni. Z toho lze usoudit, že manipulace s předměty pomocí jediné ruky byly plánována již ve velmi raném stádiu. Oblasti nohou jsou zatím vyznačeny pouze ohebnými částmi, jejich modely zřejemě nebyly v této době ještě vytvořeny. Hlava rovněž chybí, otázkou zůstává, zde byla vůbec někdy vytvořena.


E3 model


Demo předváděné na herní výstavě E3 v květnu 1998 už představilo Anne ovládanou z pohledu první osoby, jak ji známe dnes. Narozdíl od pozdějších verzí má tato Anne černé oblečení (může se ale stejně dobře jednat o chybu v textuře). Podle k vývojářů se k pohledu z první osoby kvůli tomu, že se jim nepovedlo rozpohybovat nohy Anne, tak aby to vypadalo přirozeně. Byli také donuceni radikálně zvětšit její poprsí, aby tak zakryli pohyb nohou. Jeden z vývojářů se dokonce nechal slyšet, že se prý pokušeli poprsí při chůzi rozpohybovat. Jelikož to ale nevypadalo vůbec dobře, tak od toho později upustili.


Betaverze 96 a finální verzeV posledních fázích vývoje hry docházelo jen k drobným změnám na vzhledu modelu Anne. Nejlépe je to vidět na srovnání modelů z betaverze 96 a finální verze. Zatímco model v betaverzi vypadá jako z reklamy na "čistoskvoucí prádlo", ve finální verzi je oblečení Anne více špinavé, její kůže má tmavší odstín a na jednom z prstů můžete vidět prstýnek.(Foto: trescom.org a archiv autora)

Jungle Road - verze z dubna 1998

27. ledna 2013 v 13:05 | Alfaraptor |  Trespasser BETA

Včerejšek se stal významným dnem v historii herní archeologie i Trespasseru samotného. Členovi celosvětové fanouškovské organizace TresCom vystupujícím pod přezdívkou Tatu se podařilo získat od jednoho z vývojářů vůbec nejstaší verzi levelu Jungle Road datovanou do období mezi 11. - 15. dubnem 1998. Jen pro úplnost dodávám, že beta 96 pochází ze září 1998 a finální verze hry z října 1998. A čím je tato verze jedinečná? Nejsou zde ještě žádné zbraně ani dinosauři a vůbec poprvé se v ní setkáváme s modelem pověstné kamenné mayské tváře. Na tuto starověkou památku existuje v Trespasseru velé množství odkazů.

Poprvé se s tváří setkáváme ve vývojářských dokumentech, které říkají toto:

Mayská tvář, džíp

Ve stinné kamenité rokli je umístěna přísná mayská tvář - viz fotodokumentace - (fotografie se nedochovala - pozn. Alfaraptora) shlíží dolů na havarovaný džíp - dvě paralelní tajemné trosky.
Džíp je standardní model InGenu, pozůstatek lovecké expedice ze Ztraceného světa - uprchnuvši v panice, lovec sjel z trasy jednokolejky a nekontrolovatelně narazil do skupiny balvanů. Džíp je převrácený na bok a hráč do něj může strčit, čímž jej pošle na dno rokle.
Džíp by měl být vyvážený, takže když do něj strčíte, rozbije se na dně rokle.


Podle scénáře komentářů určených pro Anne, které se mimo jiné zachovaly do současnosti, také víme, že byla tato scéna použita i v pozdějších verzích:


Anne031: havarovaný džíp
Zdá se, že z nějakého důvodu sjel z cesty.

Anne032: stojí na havarovaném džípu
Co se tady stalo?

Anne033: Ve scéně s mayskou tváří/vrakem džípu
Proboha…

Anne034: Blíž k mayské tváři
Ty jsi viděl(a), co se stalo, viď?


Dalším důkazem je tento promo snímek. Zřejmě je starší, než beta 96, ale zároveň mladší tato verze Jungle Road. Bojující dinosauři sem byli přidáni pouze na efekt:Posledním důkazem je skladba ze soundtracku Trespasseru nazvaná Mayan Face/Crashed Jeep (Mayská tvář/Havarovnaý džíp). Jejím autorem je Bill Brown, který pro tuto oblast složil dvě verze této skladby. Zde uvedená verze se dostala až do finální verze, avšak uslyšíte ji až v levelu Ascent 1:
Nyní se pojďme podívat na krátkou prohlídku tohoto levelu:


Stejně jako ve finální verzi a v betě 96 i tady začínáme za stanicí jednokolejky. Je zajímavé, že ačkoliv je to velice stará verze, tak nezačíná za staveništěm na pláži (součansý level Beach), jak bylo zmíněno ve vývojářských dokumentech.Brána je i zde zahrazena dřevěnou deskou, je však o něco níž, než v pozdějších verzích.Jedná se pouze o velice hrubý nástin tohoto levelu. Jeho hlavní trasu určuje tato cesta. Všimněte si také nové textury země.Za jakým účelem zde bylo umístěno toto kolo?Naše stará známá bouda - tentokrát uzamčena opravdovým zámkem!Údolí mayské hlavy ve své nejpůvodnější podobě.Tak to je ona - legendární mayská hlava!Mayský pavilonek.Jedno z mála míst obklopených vegetací.Tyto rostliny se objevily také v několika promosnímcích.Skryté údolí je jediná oblast hustě osázená vegetací.Tento obrázek by vám mohl být poměrně známý. Vysokozdvižná plošina měla být původně ovladatelná. Deska opřená o jednokolejku je také novinkou.Závěrečný úsek jednokolejky.

Ve sklepě tohoto levelu se nacházejí takto předchystané plácky země.
(Foto: archiv autora)

Jurský čas - Kapitola 7

22. ledna 2013 v 18:57 | Alfaraptor |  Jurský čas - kniha

Kapitola 7 - Budování nového impéria

Výstavba městečka byla náročná. Kostarikánští dodavatelé byli schopní lidé, avšak bylo nutné zajistit jejich přepravu, stravování, ubytování a potom všem také mlčení. Biotechnikům byl život v exilu vykompenzován luxusním bydlením a vysokým platem. Dennis požadoval peníze a čas na počítač, Henry zase tu nejmodernější zábavu. Tito byli elita, která mohla jít pracovat kdekoliv jinde a já je tu musel držet. Bez zásahu zvenčí přešlo zařízení na úsporný provoz, hlavně bateriově poháněné bezpečnostní systémy. Zařízení tak může přečkat téměř neomezenou dobu. Přístupový kód nám umožňoval kontrolovat přístup do údolí a k za ním stojící elektrárně.

Elektrárna byla umístěna na západní pobřeží, rezidence byly na jihovýchodě a ve vnitrozemí. Nádrž nazelenalé vody zbarvené řasy hubící chemikálií cirkulovala přes masivní chladicí věž. Tento rezovoár byl plněn vzdáleným čerpadlem z údolí. Parní potrubí syčelo a stříkalo; voda byla pumpována hluboko do země a vracela se zpět velice horká. Sloupy elektrického vedení se táhly kilometry; v přibližně stometrových rozestupech. Byly postaveny tak, aby něco vydržely. Vedouc na východ od elektrárny šplhají údolím, než setoupí na jihu do plání.

1988. Dělnící z pevniny odlévali betonové podpěry pro železiční systém vedoucí na sever k sídlišti. V zimě jsme začali budovat podpěry pro nadzemí přepravní systém, který by sjednotil ostrov. Betonové sloupy pronikaly porostem džungle. Vinouc se z jižní kotliny, by Athertonova vyvýšená cesta přívážela příchozí vědce na sever z jižní pláže. Květen 1989. Na jižní pláži jsme položili základy pro hotel určený příchozím vědcům a obchodníkům. Od toho roku jsem měl pocit, že ostrov bude poměrně slavný. Recepce InGenu - plánoval jsem, že zde jednoho dne budou vítáni vědci a politici. Jižní pláž shlížela na oceán bez dopravy, dolů kolem Peru všechny cesty vedly do Antarktidy.

Hlavní přístav pro Site B. Doky byly životadárnou krví Site B. Jantar, syntetická vejce a dobytek, to všechno pocházelo z Pacifického zlomu. Čínští námořníci zpívali se zvláštním nadšením falsetto, když vynášeli náklad syntetických polymerových vajec. Vůně slané vody a benzínu. "Emily" byla vlečná loď pro přitáhnutí větších nákladních lodí. Příležitostně jsme ji použivali pro pozorování zvířat z příbřeží nebo k zametení stop po našich operacích. Daleko na moři jsme mohli občas zahlédnout jednotky americké pobřežní stráže, kterým bylo nařízeno sledovat naši činnost. Byla potopena v roce 1989 v důsledku karanténního opatření krátce poté, co jsem podal vládě svou výpověď.

Aport, Rexi!

13. ledna 2013 v 18:19 | Alfaraptor |  Zajímavosti
Jak kdysi řekl sám Alan Grant: "Masožravci nejsou zlí, jen od přírody hladoví." A jak můžete vidět, tak si někteří z nich také rádi hrají. Chtěli byste pravěkého mazílčka? Jaký tvor by to byl?(Foto: archiv autora)

Souboj Tyrannosaurů za Městečkem

7. ledna 2013 v 20:04 | Alfaraptor |  Zvláštní a nevysvětlené
Vše, co zbylo z kdysi zavrženého levelu Plains, je nyní oblast za městečkem Burroughs v levelu InGen Town. Zde je možné narazit na původně neplánovanou situaci, v níž pár Tyrannosaurů, samec a samice, loví býložravého kachnozobého dinosaura Parasaurolopha. Jakmile je býložravec mrtvý, pustí se dravci do sebe navzájem. Boj většinou končí, smrtí jednoho z Tyrannosaurů...


A tady se nám objevuje problém. Proč by se potenciální partneři mezi sebou zabíjeli? InGen vytvořil sedm Tyrannosaurů, z nichž během doby, ve které se odehrává děj hry žilo pouze šest. Jeden z nich byl zabit v sebevražedném souboji lovcem z výpravy InGenu. Už tak chudý tyrannosauří genofond přichází o dalšího jedince (jeho pohlaví nebylo nikde zmíněno). Složení tyrannosauří populace pak bylo následující: tři samci a tři samice, pokud bereme v úvahu, že odlišně zbarvený jedinec v levelu Ascent 1 je samec.

Pokud vycházíme z toho, co jsme viděli v druhém díle Jurského parku, tak Tyrannosauři žijí za normálních podmínek v párech, přinejmenším v období péče o mláďata. Samice bývá větší než samec a také dominantnější. Z toho vyplývá, že v době, kdy žilo na osrově všech sedm Tyrannosaurů, zde panoval nepoměr samců a samic: 3:4. Odlišně zbarvený jedinec, se zřejmě kvůli neschopnosti získat si partnera způsobené odlišným zbarvením přesunul do vyšších oblastí. Do reprodukčního cyklu se tedy mohlo zapojit zbylých šest zvířat, která tvořila celkem tři páry (3:3). Po řádění lovců z výpravy InGenu zbylo pouze šest Tyrannosaurů: odlišně zbarvený jedinec, který žil vysoko v horách a nezapojoval se do reprodukčního cyklu a zbylých pět níže žijících v poměru 3:2. Z toho docházím k závěru, že lovcem zabité zvíře bylo pravděpodobně samec. Jeho smrtí povážlivě klesl počet samců schopných rozmnožování. V této situaci připadají na tři samice jen dva samci. Zbylá samice, jejíž druh byl zastřelen, si potřebovala najít nového partnera, jenže ostatní samci byli už "zadaní" a horský samotář nepřipadal v úvahu. Nezbývalo ji nic jiného, než "přebrat" partnera některé ze dvou ostatních samic a zároveň se zbavit potenciální sokyně. A to se právě nejspíš stalo v době, kdy se odehrává dobrodružství Anne na ostrově Sorna, při lovu Parasaurolopha na pláních za městečkem Burroughs.


Možná rekonstrukce scényA co má tahle divoká hypotéza společného s bojujícími dinosaury ve hře?

Spoluproducent a zvukový designér Trespasseru Brady Bell se zmínil v jednom v rozhovorů, že byl fascinovaný soubojem dvou samic Tyrannosaura. Která scéna je nejblíže tomuto popisu? Samozřejmě ta za pláních za Městečkem! Jenže je tu malý problém - nebojují tady dvě samice, ale samice a samec. Proč tomu tak je? Myslím si, že to vývojáři změnili jen kvůli tomu, aby hráč lépe rozlišil bojující zvířata.

Takže v kostce: nesmyslný souboj tyrannosaurů na pláních za Městečkem lze nejspíš vysvětlit tak, že se původně jednalo o souboj dvou samic, ale později pro rozlišení bojujících zvířat byl ze dvou naprosto identických modelů Tyrannosaura změněn na samce.

Samozřejmě nelze brát vše, co jsem v článku uvedl smrtelně vážně. Jedná se čistě jen o moje spekulace opírající se o některá fakta z vývojářských dokumentů a dostupných verzí hry, pomocí kterých se vám snažím podat ucelenější pohled na některé nevyřešené záhady Trespasseru.(Foto: archiv autora)

Harold Greenwood

1. ledna 2013 v 21:48 | Alfaraptor |  Postavy
"Dříve či později někdo přijde -- Biosyn, americka rozvědka nebo nějaký zpropadený hledač pokladů. Naše výzkumná data se stala nepředstavitelně cenná."

-John Hammond


Poté, co Site B ztratilo svoji funkci nejmodernějšího genetického zařízení, stalo se rájem pochybných existencí, jež přilákala vidina lehce získaného bohatsví v podobě výzkumných dat InGenu nebo netradiční lovecké trofeje vyjímající se nad krbovou římsou. První zmíněnou kategorii nám reprezentuje věčný konkurent InGenu Biosyn a také jedna poměrně nenápadná osůbka známá jako Harold Greenwood.

Historie

Všechno, co je nám dnes o Greenwoodovi známo, pochází hlavně z pvůodního scénáře pro komentáře Johna Hammonda a z designérského konceptu levelu Plains. Hammond o něm říká toto:"Poprvé jsem potkal Harolda Greenwooda v roce 1992. Američan, byl mi představen jako bývalý Zelený baret (speciální jednotky americké armády - pozn. Alfaraptora). Měl nespočet otázek ohledně dispozic technologie InGenu."

"Harry tvrdil, že je přítel mého bývalého zetě. Líbil se mi -- byl sebevědomý a temperamentí."

"Zdroje tvrdily, že se Harry pokusil proniknout do vnitrozemí ostrova. Jeho plán byl znovuzprovoznit geotermální elektrárnu a poté získat přístup k chráněným datům v hlavní laboratoři."

"Greenwood u sebe nosil jakési elektronické zařízení, které, jak mi bylo řečeno, vlastnoručně postavil podle plánů, které našel na internetu."

"Prověření informací o Harroldu Greenwoodovi neodhalilo nic neobvyklého: vysokoškolské vzdělání, zbrojní pas."

"Bylo vynaloženo jisté úsilí vystopovat pana Greenwooda, ale nikdy jsme nezjsitili, co se s ním stalo."

"Myslel si, že bude hrdina, průzkumník, Lawrence z Arábie (britský voják, cestovatel a arabista, proslavil se jako organizátor arabského povstání proti Turecku v roce 1916 - pozn. Alfaraptora) čelící nebezpečí. Nevěděl, co je opravdové nebezpečí, jak lehce a nepředvídatelně může příjít smrt."


Na Site B

O Greenwoodově pobytu na Site B nemáme tolik informací jako o jeho historii. Anne nachází tábořiště založené v jeskyni, v něm několik disket a rozbitá vysílačka. Je možné, že se jedná o stejnou jeskyni, která byla vidět za vodopádem ve druhém díle Jurského Parku. Vodopád zakrývající vstup jeskyně byl podle mě pouze dočasný a vznikl kvůli prudkému dešti. Za suššího počasí byl vstup zřejmě odhalený. Je to však jen moje domněnka, které chybí důkaz prokazující její hodnověrnost.

U otevřené bezpečnostní brány vedoucí k přehradě Anne nachází krabičku připojenou k bezpečnostnímu monitoru. Jedná se o výše zmíněné elektronické zařízení. Jeho účel však není dosud známý.

V této oblasti také leží mrtvola dinosaura (Velociraptora? Albertosaura? Chybí podrobnější informace. S velkou pravděpodobností to byl dravec). Okolo ní se povaluje spousta prázdných zásobníků do automatické pistole. To zřejmě svědčí o souboji na život a na smrt mezi Greenwodem a tímto dravcem.

Pod přehradou stojí kontrolní budova. Z ní se dá regulovat výška vodní hladiny. Když se Anne povede otevřít výpusť, (v přehradě není žádná voda), otevírá se jí cesta k průzkumu koridoru, kterým by za normálních okolností odtékala voda. Zde nachází ve výklenku schouléné tělo Harrolda Greenwooda a samopal Ingram MAC10. Chudák Harrold zde nejspíš zemřel na následky zranění utržených v boji s dravým dinosaurem, jehož mrtvolu Anne viděla venku.


Rekonstrukce

Z nalezených informací nyní můžeme sestavit alepoň přibližnou podobu posledních okamžiků Harrolda Greenwooda na Site B. Opět však dodávám, že se jedná pouze o můj dohad nepodložený žádným oficiálně doloženým důkazem.

Kličovou roli by zde mohl sehrát také fakt, že se nedaléko od přehrady nachází vrak džípu převrácený na střechu. Jedá se o standardní safari model využívaný InGenem.

Předpokládejme tedy, že se Greenwood vydal ze svého jeskynního útočiště na výpravu do vzdáleného laboratorního komplexu. Cestou se mu podařilo nalézt provozuschopné funkční vozidlo, které tady zůstalo po lovecké výpravě nebo ještě z doby, kdy bylo zařízení na Site B v plném provozu. Tato výhoda by mu dozajista pomohla dostat se k laboratořím mnohem rychleji a zároveň by byl lépe chráněný před případným útokem zdejší prehistorické fauny. Neuvědomil si však, že tím ze sebe udělal nejpíš živý terč.

Automobil jedoucí vysokou rychlostí určitě přitáhl pozornost prvního dravce, který tuto "rychlou konzervu" zpozoroval. V tomto scénáři pracuji s hypotézou, že se jednalo o Albertosaura (méně pravděpodobněji Allosaura). Tento příbuzný Tyrannosaura, žijící na pláních dokáže na rovině vyvinout překvapivě velkou rychlost, dostihnout vůz mu tedy zřejmě nečinilo žádné potíže. Úsek silnice poblíž přehrady vedoucí z Městečka směrem do Pine Valley byl postaven na nezpevněném podloží a po několika vydatných deštích byly části svahu odplaveny.


Vznikly tak nesjízdné mezery nedovolující pokračovat v cestě. Greenwood s Albertosaurem za zády, s tímto problémem nemohl počítat a zřejmě na poslední chvíli strhnul řízení. Vůz se po několika saltech zřítil dolů do údolí pod přehradou.


Greenwoodův zdravotní stav po nehodě musel být v té době ještě natolik dobrý, aby z havarovaného vozidla mohl utéct. Zamířil přímo k bezpečnostní bráně přehrady, kterou zřejmě otevřel pomocí svého elektronického zařízení. Albertosaurus mezitím musel najít schůdnější cestu, po níž se znovu vydal za kořistí. Poté se strhnul krutý boj, ze kterého vyšel jako vítěž Greenwood. Zaplatil však za něj krutou daň. Zranění způsobená autonehodou spolu s těmi utrženými v boji musely Grenwooda hodně oslabit. Potřeboval si najít úkryt na noc. Věděl, že by se do soumraku nedokázal vrátit do tábora. Kontorlní budova přehrady se pro tento účel nehodila, měla totiž vybitá okna. Zato koridor výpusti skýtal ideální úkryt. Těžká železná vrata vypadala, že něco vydrží. Navíc to bylo dostatečně vysoko na to, aby se tam dostal jakýkoliv dinosaurus.


Z posledních sil se vyškrábal dovnitř, kde si našel výklenek do kterého se schoulil. V tu chvíli to pro něj bylo nejbezpečnější místo, ve kterém mohl přečkat noc. Vyčerpaný, ale s nadějí, že se ráno vydá zpět do jeskyně pro lékarničku, aby si ošetřil zranění, usnul tvrdým spánkem. Spánkem, ze kterého se už nikdy neprobudil.

(Foto: archiv autora)