Únor 2012

Novinky o oživení Trespasseru

27. února 2012 v 20:10 | Alfaraptor |  Novinky a oznámeníPohled na trojrozměrný model ostrovaNedávno jste se zde mohli dočíst o nadějném projektu, který má za cíl naplnit zamýšlený, ale neuskutečněný potenciál
Trespasseru. Model ostrova jako takového už je vytvořen a nyní se hledá vyhovující engine, obashující vše potřebné k dokonalému zážitku ze hry. Mimo znáných lokací je v plánu vytvořit i oblasti zcela nové, jenž vhodně obohatí prázdná místa na ostrově. Můžete se těšit i na místa známá z filmů, napříkald na cisternu, v níž se ukrýval Eric Kirby nebo na Pteranodonní voliéru. Změny se týkají i nových problémů, se kterými se bude muset vypořádat hlavní postava Trespasseru: mladá žena Anne. Mimo nebezpečí hrozícího ze strany dinosaurů se bude muset také vypořádat s hladem, žízní a potřebou spánku. Neuspokojení těchto potřeb se může podepsat na jejím fyzickém a psychickém stavu a eventuálně skončit smrtí. Další polžkou na seznamu vylepšení jen přenášení předmětů. Zpočátku bude možné přenášet pouze dva předměty, podobně jako v současném Trespasseru. Později však bude možné nalézt při cestě po ostrově nalézt napříkald brašnu nebo batoh, čímž se kapacita úložného prostoru výrazně zvětší. Po dokončení hlavní lineární části děje snažící se jít ve stopách originálního příběhu bude možné z komunikační stanice na hoře Mt. Watson odemknout nelineární dobrodružství po částech ostrova, které byly dříve nepřístupné. Zde bude možné najít různá tajemství nebo alternativní způsoby návratu na pevninu. V současnosti autor projektu pracuje na kompozici oblasti Jungle Road. Doufejme tedy, že mu zápal a nadšení vydrží a celé dílo dospěje do zdárného konce.
Celkový pohled na ostrov


(Foto: trescomforum.org)

Trespasser: Boj o přežití 28. kolo

26. února 2012 v 18:02 | Alfaraptor |  Soutěže
Rekapitulace minulého kola:

Všichni jste se rozhodli prozkoumat oblast pláže.


Pokračování pro všechny

Prohledáváš pláž, ale kromě židlí a lehátek tu nic víc není. Na stole se povaluje velký kovový hák.


Co se rozhodneš udělat?

A: Vzít si hák a pokračovat v cestě
B: Nebrat hák a pokračovat v cestě.


(Foto: archiv autora)

Trespasser : Boj o přežití 27. kolo

26. února 2012 v 12:51 | Alfaraptor |  Soutěže
Rekaptulace minulého kola:

Všichni jste se rozhodli zůstat nehybně stát a čekat na rexovu reakci.

Zároveň jste odpovídali na otázku za 20 bodů, která zněla:

Kdo je autorem tohoto citátu?
"T-rex je nebezpečný samotář, který brzy opouští mládě."
Správná odpověď je Robert Burke, poněkud svérázný a popletený paleontolog lovecké výpravy InGenu.
Takto odpověděli pouze Isla-Nublar-Crew a Deinonych. Kryptoraptor správnou odpověď nezjistil.

Pokračování pro Isla-Nublar-Crew a Deinonycha

Přitiskneš se ke zdi a snažíš se omezit jakýkoliv pohyb nebo zvuk, který by mohl prozradit tvoji pozici. Tyrannosaurus ví, že tam někde jsi a snaží se tě vystrašit řevem. Naštěstí máš dostatek odvahy na to, abys odolal Po chvíli to ale dravec vzdává a zklamaně odchází pryč.


Pokračování pro Kryptoraptora

Přestože stojíš nehnutě jako socha, tak do tebe T-rex, který vidí pouze to, co se pohybuje, nevědomky vrazí tlamou a ty upadneš na podlahu. Pokusíš se přesunout z nepohodlné polohy, ve které jsi skončil, ale Tyrannosaurus tě zaregistruje ve svém zorném poli a tlama plná ostrých zubů velkých jako banány vmžiku svírá tvoji nohu. Když se však chystá hlavu zvednout, aby si tě mohl nadhodit a sežrat, narazí do několika trámů tvořících zbytky střechy. Překvapením z rány tě upustí a ty tvrdě dopadneš na podlahu a ztratíš vědomí. Když se po několika okamžicích probudíš, není po rexovi ani vidu ani slechu a tvůj momentální počet bodů zdraví je 20.


Pokračování pro všechny

Kousek za plantážním domem navazuje úzká cesta vedoucí z mírného kopce. Po ní přicházíš k pláži, která vypadá, jako by byla nedávno místem nějakého pikniku nebo něčeho podobného. Dřevěný nábytek stojící ve vodě je jeho poslední připomínkou.


Co se rozhodneš udělat?

A: Prozkoumat oblast.
B: Pokračovat v cestě.(Foto: archiv autora)

Trespasser: Boj o přežití 26. kolo

19. února 2012 v 16:53 | Alfaraptor |  Soutěže
Rekapitulace minulého kola:

Všichni jste se rozhodli zůstat nehybně stát a čekat na rexovu reakci.


Pokračování pro všechny

Otázka za 20 bodů
Kdo je autorem tohoto citátu?

"T-rex je nebezpečný samotář, který brzy opouští mládě."

Trespasser: Boj o přežití 25. kolo

15. února 2012 v 19:08 | Alfaraptor |  Soutěže
Rekapitulace minulého kola:

Všichni jste se rozhodli podívat do místnosti napravo.


Pokračování pro všechny

Vstoupíš dovnitř a v tu ránu zjistíš, že jsi byl poctěn návštěvou vskutku královskou - díváš se do očí samotnému Tyrannosauru rexovi. Dravec sem zřejmě přišel hledat něco k zakousnutí a ty pro něj vypadáš jako lákakvé sousto.Co se rozhodneš udělat?

A: Zůstat nehybně stát a čekat na rexovu reakci (otázka za 20 bodů)
B: Zaútočit - vybrat si můžeš mezi hlavou (otázka za 30 bodů) a tělem (otázka za 20 bodů)(Foto: archiv autora, obrazová rekonstrukce: Isla-Nublar-Crew)

Trespasser: Boj o přežití 24. kolo

14. února 2012 v 18:34 | Alfaraptor |  Soutěže
Rekapitulace minulého kola:

Isla-Nublar-Crew se rozhodl prozkoumat obraz.

Deinonych a Kryptoraptor se rozhodli podívat do pravé místnosti.

Prozatím bude soutěž pokračovat bez Betaraptora, který je momentálně nepřítomný. Pokud však o sobě dá vědět, bude mu předložen test složený z otázek podobných těm ze soubojů a kritických situací. Tento krok znemožňuje "opisovat" z dějových linií zbylých soutěžících, jenž se posunou od notný kus dál.. Po jeho správném vyplňění bude automaticky pokračovat ve stejné oblasti jako ostatní.


Pokračování pro Isla-Nublar-Crew

Tento obraz je ve skutečnosti mapa. Za povšimnutí stojí hora na západní části ostrova. Třeba by tam mohlo být něco užitečného, co ti pomůže dostat se domů. Sotva ses však nad tím stačil trochu víc zamyslet, uslyšel jsi z místnosti napravo nějaký hluk.Co chceš udělat?

A: Podívat se do místnosti napravo.
B: Opustit dům.Pokračování pro Deinonycha a Kryptoraptora

Chystáš se vstoupit do místnosti, ale najednou se ze zdí začne sypat omítka a celá budova se otřásá.Co se rozhodneš udělat?

A: Přesto vsoupit do místnosti.
B: Opustit dům.(Foto: archiv autora)

Animace T-rexe

11. února 2012 v 11:35 | Alfaraptor |  Zajímavosti
Můj první experiment v animačním programu Pivot.(Animace: archiv autora)

Trespasser : Boj o přežití 23. kolo

7. února 2012 v 19:33 | Alfaraptor |  Soutěže
Rekapitulace minulého kola:

Deinonych, Betaraptor a Kryptoraptor se rozhodli prozkoumat horní patro domu.

Isla-Nublar-Crew se rozhodl prozkoumat prostřední místnost.


Pokračování pro Deinonycha, Betaraptora a Kryptoraptora

Vraťte se do předchozího kola a napište, do které místnosti se chcete podívat. Pokud se bude vaše odpověď shodovat s tou od Isla-Nublar Crew, pokračujte na jeho příběhovou linii v tomto kole.


Pokračování pro Isla-Nublar-Crew

Podobně jako ostatní místnosti je i tato téměř prázdná, nebýt malého obrazu pověšeného na stěně


Co chceš udělat?

A: Prozkoumat obraz
B: Podívat se do jiné místnosti (napiš do které)
C: Opustit dům


(Foto: archiv autora)

Koncept levelu Jungle Road

1. února 2012 v 19:27 | Alfaraptor |  Koncepty levelů
Ve druhém díle tohoto seriálu se podíváme, jak si vývojáři Trespasseru představovali Jungle Road. Překlad je doplněn mými poznámkami, obrazovou dokumentací a nákresy.

Džungle se výrazně liší od pláže - náhle hráč vstupuje do tiché, hustě zarostlé oblasti. Tak blízko pobřeží je džungle relativně dobře prosvětlená, zlaté sluneční paprsky prostupují stromovou klenbou. Mezi stromy se vznáší lehoučký opar a oblast působí bezpečným dojmem. Zvuky příboje postupně utichají, až zmizí úplně a hráč se vydává po úzké špinavé zarostlé cestě.


Jungle Road je, jak už název napovídá, oblast džungle. Není nutné říkat, že se jedná o jednu s nejdůležitějších oblastí hry - je to místo, kde hráči představujeme krásu ostrova, a to především naší hratelností. Hlavní myšlenkou je zde poskytnout část džungle k procházení, kde je možné vidět nádherné scenérie a řešit zajímavé fyzikální hádanky v relativně neškodném prostředí.Celková struktura

Po odchodu z oblasti pláže hráč vstupuje do Jungle Road přes úzký průsmyk na východě. Zde je sotva znatelná cesta, která vás vede ke zbytkům stezky, která dříve vedla z pláže na staveniště. Po zdolání kopce se dostáváte na vyvýšeninu. Mezi stromy je vidět špatně rozeznatelná stanice jednokolejky - v podstatě dvě velké betonové desky se střechou podepřenou sloupy.

Východní část této oblasti by měla být relativně otevřená kopce a sníženiny ji rozdělily, přesto tu není vytyčená cesta - můžete jednokolejku následovat, ale také nemusíte. Později však bude jediná správná cesta vést podél trati jednokolejky, která vás bude nutit projít řadou hádanek vedoucích až k Závěrečné zkoušce oblasti. Při průzkumu západní části bude možné narazit na pár dinosaurů, malou mayskou zříceninu a jihozápadní pláž - vše je popsáno níže. Pohled na celkové uspořádání je k dispozici na Plán Jungle Road.bmp (obrázek se nedochoval, pozn. překl.).Oblast stanice jednokolejky

Železniční zastávka je prostá stavba - dvě betonové desky s několika pilíři podpírajícími jednoduchou střechu. Nyní je celá zarostlá vegetací - měla by být špatně viditelná, pokud zrovna nestojíte přímo u ní. Měla být výstupním bodem pro návštěvníky (vědce a významné osobnosti) ubytované v Návštěvnickém centru Site B na pláži. Na zastávce bude možné vidět nápisy "Dbejte zvýšené bezpečnosti" a "Vítejte ve městě budoucnosti InGenu."Oblast je ohraničena vysokou ochrannou zdí, jejíž cílem je držet dál potulující se dinosaury od vystupujících návštěvníků. Další chůzí bude hráč nakonec donucen postavit se tváří v tvář zdi, jenž uzavírá celou tuto oblast.

Brána ve zdi by měla být obrovská a strhující, stejně jako ta velká ve filmu Jurský park (viz fotodokumentace, jurska_brana.jpg) - ne úplně stejná, (nápis Jurassic Park by nejspíš jen mátl hráče) ale ve stejném duchu. Hammond ji nechal postavit tímto způsobem, aby ohromil návštěvníky a hráč by měl při průchodu touto branou zažít vzrušující pocit.


Brána z Jurského parkuPůvodní bránaBrána v jedné z betaverzíBrána ve finální verzi

Brána je z druhé strany ve spěchu zablokována deskou. Nicméně pozorní hráči si všimnou, že vrata jsou na místě ukotvena pomocí pantů, jejichž kolíky se dají vytáhnout (viz pant.jpg). Vyražení kolíků je klíč ke zdárnému pokračování - nebude to sice vypadat moc realisticky - ale doufejme, že to nebude zas tak špatné. Měly by být dobře viditelné, ale ne všechny dosažitelné ze země - hráč bude potřebovat dlouhou tyč nebo větev, aby dosáhl na ty nejvyšší.


Možná podoba nákresuJednokolejnicová dráha

Jednokolejka nebyla nikdy dokončena - InGen položil jen podpůrné pilíře a pár sekcí trati, než úplně opustil Site B. S těmito rozvalinami by se měla pojit jakási vznešenost - vize rozpadajících se pilířů pronikajících džunglí.

Takže, to, co hráč uvidí, je zarostlá špinavá cesta, nyní sotva viditelná, ale vyznačená vysokými betonovými pilíři a občasnými kusy stavebního materiálu nebo vybavení. V době výstavby byla trať zbavena velkých stromů, avšak džungle měla osm let na to, aby se zregenerovala. Výstavba trati tímto způsobem poskytne hráči trasu vedoucí do civilizovanějších oblastí ostrova. V okamžiku, kdy hráč nebude schopný zjistit, kam cesta vede, bude muset zkrátka pokračovat stejným směrem, dokud neuvidí další pilíř. Na několika místech se trať jednokolejky táhne hráči nad hlavou, jinde se zřítila (odbytou či nedodělanou prací spolu s extrémními výkyvy počasí a podnebím džungle).Popis konstrukce trati je možné nalézt na obrázku nákres jednokolejky.psd. (obrázek se nedochoval, pozn. překl.). Máme také poměrně dost fotodokumentace o jednokolejkách v k tomu určené složce. Pokud jde o přesnou strukturu trati a jejích podpěr, nemusí být tak precizní, jak jsme ji nakreslili. To bych nechal bývalým zaměstnancům od Disneyho.Skála zamilovaných

Skála a mýtina - na vrcholu malého kopce je velký balvan obklopený mýtinou poskytující parádní výhled do okolí. Je to typ místa, kam chodí zamilovaní teenageři, pokud by zde nějací teenageři byli a pokud by okolo nebyli žádní lidožraví dinosauři. Kopec je strmý, ale v jednom místě na okraji římsy je vyvážená kláda, jejímž stáhnutím se vytvoří rampa, po které se lze dostat nahoru.

Bezpečnostní telefon

Je to něco jako přístroj pro přivolání policie - kovová krabice s mluvítkem a velkým tlačítkem na stisknutí.

Stisknutím tlačítka vydá přístroj pár krátkých vyzváněcích tónů a pak se ozve nahraný vzkaz: "Děkujeme, že voláte InGen Technologies, vytváříme vaši budoucnost už dnes! Během chvíle se vám bude operátor věnovat." Ozve se jako by výtahová hudba, pak se asi po deseti sekundách zpráva zopakuje a pak přístroj utichne.

Naskládané plechovky

Pár jich tu mít budeme - plechovky od barev, barely od benzínu - postavené na sobě, takže je začínající hráči mohou z legrace shazovat.

Stavební bouda

Vedle trati byl ve spěchu postaven malý překližkový přístřešek.Byl používán pro úschovu nářadí před deštěm, když dělníkům skončila směna. Má víceméně obdélníkový tvar, zhruba 1,7 x 1,7 x 2,5 m na výšku a dveře zabírají většinu přední stěny (myšleno směrem k trati). Překližka už začala šednout a kroutit se tak, jak to překližka dělává, (použít v textuře, pokud je to možné, jinak ignorovat tento detail) přesto je však stále dost silná, aby udržela Anne venku. Překližka byla přibita na rám rozměrů 2x4 viditelný uvnitř boudy, jakmile Anne otevře dveře.


Dveře jsou uzavřeny rezavým zámkem a pokud jej Anne pevně zasáhne deskou nebo větví, zámek se rozbije a umožní ji vstup dovnitř (malé kladívko, ideální pro tento účel je možné nalézt opodál).Uvnitř je jen pár kousků smetí včetně násady od sekery. Na zadní stěně je vybledlá mapa předpokládaného průběhu jednokolejky - měla by to být stavební mapa spodní poloviny ostrova s městem v horní části označeném "Burroughs" a pláží v pravém horním rohu, kde Anne začala hru, označnou "Přistání 5F 1988" Červená linka označuje průběh trati mezi zastávkou (viz Oblast stanice jednokolejky) a městem.


Objekty:

Kladivo - velikost akorát do ruky
Násada od sekery - kus dřeva, bohužel bez ostří
Mapa trasy jednokolejky

Hlavolam s vysokozdvižnou plošinou

Zde se terén ostře táhne do výšky, takže je obtížné jej zdolat. Naštěstí zde stojí kousek od dokončené sekce jednokolejky opuštěná vysokozdvižná plošina. Kupodivu je stále funkční - hráč může otočit vypínačem a spustit ji. Jediný problém je, že ovládání "koše" už nefunguje - hráč bude muset použít větev na ovládání rozhraní na dolní části zařízení, zatímco bude stát v koši. Ovládání je velmi jednoduché - zapnout/vypnout, nahoru/dolů, doleva/doprava.
Mayská tvář, džíp

Ve stinné kamenité rokli přísná mayská tvář - viz fotodokumentace - (ve skutečnosti se nejspíš jednalo spíše o olméckou hlavu, která je na fotografii - pozn. překl.) shlíží dolů na havarovaný džíp - dvě paralelní tajemné trosky.Džíp je standardní model InGenu, pozůstatek lovecké expedice ze Ztraceného světa - uprchnuvši v panice, lovec sjel z trasy jednokolejky a nekontrolovatelně narazil do skupiny balvanů. Džíp je převrácený na bok a hráč do něj může strčit, čímž jej pošle na dno rokle.Džíp by měl být vyvážený, takže když do něj strčíte, rozbije se na dně rokle.Popadané stromy

Dva velké stromy ležící jeden přes druhý vytvářejí dvouúrovňovou cestičku pro hráče.Klidné jezírko a skalnatý útes

Tohle je oblast mimo vyšlapanou cestu, kde může hráč relaxovat a omrknout naši vodní technologii - jezírko podepřené skalnatými útesy.
Hlavolam se skládáním beden

Vyvýšený úsek jednokolejky je jediný způsob, jak překonat strmý svah těsně před tím, než se stočí na sever. Kolem umístíme nějaké sutiny - bedny, barely od nafty a desky a necháme hráče sestavit jakési lešení, po kterém by vyšplhali na jednokolejku.Zvířecí stezka, setkání s Triceratopsem

Zvířecí stezka vede skrz džungli, přes poměrně rovný terén na prosluněnou mýtinu, kde hráč najde osamělého pasoucího se Triceratopse.Nedaleko odsud je místo, ze kterého se můžete vškrábat na kopec na skalní římsu. Nahoře přes římsu trčí kláda (0,7 m široká, 8 m dlouhá) a hráč může její konec stáhnout dolů, čímž vytvoří rampu vedoucí nahoru. Odsud by se hráč měl dostat až na vrchol kopce.Mayský pavilon

Na vrcholu kopce je malá mayská zřícenina - oblast 25 x 25 m je vydlážděna plochými kameny, které vytvářejí jakýsi komplex na vrcholu, odkud si může hráč prohlédnout celou oblast. Čtyři rozpadající se sloupy tvoří čtverec zhruba o straně 10 metrů. Hráč si všimne také asi rok starých pozůstatků ohniště, ze kterého nyní zbyl jen ohořelý kamenný kruh. Nedaleko ve skrýši pod nahnutým kamenem leží lovecká puška se čtyřmi náboji uvnitř.

Skrytá pláž

V severozápadním rohu oblasti Jungle Road je druhá pláž. Je to skalnatá oblast bez stromů, drsnější a ne tak klidná jako pláž na začátku hry. Měla by být krásná, ale jakýmsi krutým a osamělým způsobem - ne jako idylická pláž na začátku hry. Kus letadla, možná křídlo nebo ocas byl vyplaven ke skalám - pozůstatek stroje patřícího naší hrdince.
Domeček z karet

(viz Domeček z karet.bmp)
Hráč následující trať jednokolejky dorazí do slepé uličky - k prohlubni následované výběžkem terénu. Na zemi před prohlubní leží pět velkých kusů pevné překližky, zřejmě zbytků nějakého dočasného přístřešku. K překročení potřebuje hráč postavit malou plošinu z překližky tak, že jednotlivé kusy postaví proti sobě podobně jako domeček z karet.Tohle je jeden z hlavolamů, u kterých prostě musíme vyzkoušet, jestli fungují. :)
Pronásledování Albertosaurem

Chůzí dolů z kopce směrem k Závěrečné zkoušce hráč narazí na past, kterou vytvoří nedaleký Albertosaurus. Budeme se snažit motivovat Albertosaura tak, aby nevěnoval hráči žádnou pozornost a pouze kolem proběhl, čímž by jej nutil pokračovat a pohybovat se rychleji, než je Anne schopná - myšlenkou této oblasti je vylekat hráče a poskytnout mu tajemné křoví spolu dinosaurem, avšak nic víc.
Jak se dostat na jednokolejku

K dispozici je zde osobní stavební vysokozdvižná plošina, stejný typ, který byl použit k natření budovy DreamWorks Interactive (nebo co to tam vlastně dělali) - viz vysokozdvižná plošina.bmp (obrázek se nedochoval - pozn. překl.). Začíná ve vysunuté poloze, dost vysoko na dosažení k jednokolejce, ale když na ni hráč stoupne, jeho váha způsobí mírný pokles. Když vystoupí, vrátí se zpět do vysunuté polohy. Hráč musí zjistit, jak ji dostat do správné polohy před tím, než na ni vstoupí použitím beden a dřevěných úlomků nalezených v okolí. V nosném koši plošiny je spínač, který uvolní kloub ve spodní části umožňující otáčení ramene.

Podél jednokolejky

Postupem podél jednokolejky se hráč setká s řadou malých překážek:

- naskládané bedny nebo úlomky, které může hráč jednoduše rozbít či odhodit z cesty

- stavební plošiny z překližky, jejichž stěny blokují cestu. Hráč je musí rozbít, aby mohl pokračovat!

- uzavřené překližkové nebo kovové plošiny postavené zřejmě kvůli ochraně některých důležitých operací před deštěm. Ty leží na druhé straně mezery mezi částmi kolejiště a brání Anne v přeskoku na druhou stranu. Anne je musí robít, aby mohla pokračovat.

- 2,5 m široká mezera. S rozběhem ji Anne tak tak přeskočí. Hráči to pomůže poznat její maximální možnosti. Mezery mohou být ohraničeny kousky armatur nebo jinými vnitřními výztuhami trčícími z betonu.

- 3,5 m široká mezera. Tohle Anne nedokáže přeskočit. Smetí na jednokolejce může zahrnovat čtyřmetrovou armaturu nebo kus překližky. Tyto věci mohou překrytím mezery vytvořit užitečný most.

- 3,5 m široká propast, část druhá. Tentokrát jsou nástroje jiné: těžký kus betonu nějaké třímetrové armatury a více překližky. Beton drží armatury na místě, protože se nemohou dotknout druhé strany, musí Anne postavit částečný most a zbývající metr přeskočit.

Viz Jungle Road.max a překážky závěrečné zkoušky.bmp pro schémata toho, jak budou hlavolamy rozmístěny.Jak se dostat z jednokolejky

Je to asi pět metrů vysoko, což je moc na skok dolů. Posledních třicet metrů jednokolejky není kompletních - jen některé části jsou betonové, zbytek je překližka. Poslední podpůrný pilíř je asi dva metry daleko od překližkové části - ta je upevněna chatrnými dočasnými podpěrami - dřevěným lešením. Viz Jungle Road.max a konec jednokolejky.bmp.

Překližková část a její podpěry budou postaveny z rozbitných magnetů, takže bude možné zničit podpěry a pak zatížit překližku tak, že se prohne, až se nakonec zlomí, čímž hráč získá kontrolovatelný pád, něco, co může přežít.


(Foto: trescom.org a archiv autora, ilustrace: Isla-Nublar-Crew a archiv autora)